Конфіденційність

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1 Сторони вживають на себе зобов'язання не розголошувати отримані в ході виконання Договору відомості, що є конфіденційними для кожної із Сторін. Під конфіденційною інформацією в Договорі розуміються дані, що не є загальнодоступними, розголошення яких може призвести до виникнення збитків (шкоди) та / або вплинути на ділову репутацію однієї із Сторін.

8.2 Сторони зобов'язуються не розголошувати зазначену в п. 8.1. цього Договору інформацію третім особам, або попередньо узгодженої між Сторонами з метою виконання Договору, або яка є загальнодоступною.

8.3 Інформація, зазначена в п. 8.1. цього Договору, може бути також видана в порядку, встановленому законодавством України.

8.4 У випадку припинення дії Договору, Сторони зобов'язуються не розголошувати і не використовувати в своїх інтересах і / або інтересах третіх осіб інформацію, зазначену в п. 8.1. Договору, протягом 5 (п'яти) років з моменту припинення дії Договору.